Aidhmeanna na Scoile

  • Forbairt iomlán an pháiste a chinntiú
  • Uathúlacht an pháiste a cheiliúradh
  • Meas ar an nGaeilge agus an cultúr Gaelach a chothú
  • Diminsiún spioradálta agus grá do Dhia a mhúnlú i ngach páiste
  • Atmasféar shona a chruthú ionas go mbeidh eispéiris fhoghlama an pháiste dearfach fhad is  bhéas sé/sí ag freastal ar an scoil
  • Grá don nádúr agus do gach rud a chruthaigh Dia a mhúineadh
  • Foghlaim conas có-oibriú le daoine eile agus meas a bheith acu ar a chéile